Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ting & tuer - Det man ved og det man ser (Thy16)

Opgaven

Med udgangspunkt i landskabet og naturen i Nationalpark Thy, skal der arbejdes med de ting, strukturer og detaljer, som findes i naturen. Naturen betragtes med ’ting-finder-øjne’ og resultatet af det fælles arbejde er et nyt ’landskab i landskabet’. 

Det handler om at fokusere al sin opmærksomhed på én ting. Én detalje er ofte forudsætningen for rigtigt at kunne se den. Når vi får øjnene op for detaljen, oplever vi naturen anderledes. Når man ved noget, om det man ser, kan den lille detalje blive en øjenåbner for et landskabsmæssigt perspektiv. 

I mødet med kunsten og arbejdet med strukturer og detaljer, er der mulighed for at erfare og blive mere bevidst om mangfoldigheden i naturen og landskabet.  

 

Sådan gør du

1. Introduktion

Introducer læringsmål og forløbet for eleverne.

 

2. Tingfindertur

Processen sættes i gang med en ”Tingfindertur” i naturen: 
Eleverne har en spand/kurv og evt. lovlig kniv eller grensaks med, hvilket de kan opfordres til at medbringe hjemmefra. 

Eleverne skal indsamle ting, som interesserer dem undervejs. Det kan være mærkelige sten, sjove planter, smukke blade eller affald. Tingene repræsenterer det sted og den tid, de er i. 

For mange børn vil fx en skov kun bestå af træer og de rådne blade, man træder på. Derfor kan det være en god idé at opfordre børnene til i fællesskab at finde så mange forskellige ting som muligt.

Efter ”Tingfinderturen” lægges alle tingene op på et bord, og der tales om, hvad de har fundet. Hvad er det?, hvor kommer det fra?, hvordan ser det ud? – form, farve og struktur. 
I samtalen er det oplagt at inddrage både naturfaglige og æstetiske betragtninger.

 

3. Bygning af en tue

Begrebet ”Tue” betyder: Lille og som regel toppet forhøjning i jordoverfladen, dannet af opdynget jord eller tæt sammenvokset græs, mos el.lign.

Eleverne inddeles i grupper af 2-3 elever. Hver gruppe skal nu udvælge én ting, som de gerne vil arbejde med. Det kan fx være kogler, grene eller bær. Hvis det fx er kogler samles så mange kogler, som gruppen orker, og der bygges en tue i naturen, hvor den passer ind.

Vær bevidst om, at tuerne indgår i dialog med det sted/ landskab, der arbejdes i. 

Tuerne dokumenteres vha. fotografi eller evt. også gennem tegning.

 

4A. Støbning af en tue

Se arbejdsarket ”Sådan laver du en tue i gips”. 
De støbte tuer kan arrangeres i en udendørs udstilling på det sted, de er fundet, eller de kan arrangeres som et ”naturbibliotek” på skolen.

 

4B. Tryk og tegning i tusch

Afhængigt af antal af elever i klassen, kan der være behov for at dele eleverne i mindre grupper, når der støbes, idet støbeprocessen foregår relativ hurtigt, og derfor kan det være svært at nå at hjælpe en hel klasse. ”Tegning og tryk i tusch” er en øvelse, hvor de arbejder med aftryk, strukturer og detaljer af de ting, som de har fundet på deres ”Tingfindertur”.  Se arbejdsark: ”Tegning og tryk i tusch”. 

 

5. Afrunding og udstilling af tuer

Elevernes tuer placeres indenfor et afgrænset område. Her vælger gruppen at finde et sted til deres tue. Slut forløbet med en samtale med eleverne om, hvad de har lært. 

 • Hvad lærte I ved at se naturen med ”Ting-finder-øjne”?   
 • Hvad tænker og oplever I, når jeres skulpturer er placeret i naturen/landskabet?
 • Hvad vil det sige, at se strukturer og detaljer i naturens genstande/ting? Hvilken glæde og værdi er der ved at se detaljen i naturen? 

Tag evt. billeder af elevernes installation med deres ting og tuer. Der kan tages billeder i normal-, fugle og frøperspektiv, så det bliver spændende og anderledes motiver i billedet. 

 

6. Evaluering på klassen

Forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig gennem arbejdsprocessen. Afslut på klassen med læringsaktiviteterne:  

 • En snak om arbejdsproces og det færdige produkt.
 • Evaluer på læringsmålene. Lad evt. eleverne vurdere, om de har nået læringsmålene?

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Omkring 4 timer

Forberedelse

Materialer og værktøj

 • Grensakse
 • Spande
 • Sand
 • En bold
 • Evt. flydende brun sæbe
 • Gips 
 • Vand
 • Spand
 • Rørepind
 • Ting: som børnene har fundet i tingfinderværkstedet
 • En spand med vand til at skylle fingre og rengøre redskaber i.
 • Kamera/IPad til at optage fremlæggelser
 • Orientering til hjemmet, så eleverne har praktisk tøj på. Eleverne kan evt. medbringe lovlig kniv, en klud og spand/pose/kurv til at samle ting i hjemmefra.
 • Arbejdes med afstøbning i naturen er det vigtigt at have affaldsposer med, så gipsen ikke spredes i naturen. Husk at rydde op efter jer 
 • I kan lave en aftale med en kunstner, som har erfaring i at lave landart sammen med børn. Hvide verden er udviklet i samarbejde med arkitekt Laura Mazanti og billedkunstner Anne Riis Bovbjerg. Tag kontakt , eller på tlf. 24 84 01 94. 
  Begge kunstnere er tilknyttet BMMK (Børns møde med kunsten), som yder støtte til skoler og institutioner i Region Nordjylland.

Kan suppleres med opgaver

Hvide verden - Det man ved og det man ser

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Livet i Thy nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Understøttende undervisning

FORENKLEDE FÆLLES MÅL

Forslag til læringsmål:

Eleverne kan

 • fremstille og samtale om rumlige konstruktioner og skulpturer.
 • etablere en udstilling i fælles projekter.

Eleverne har viden om:

 • om sammenføjningselementer og skulpturteknikker.
 • enkle fagord og begreber.
 • enkle præsentations- og udstillingsformer.

Kommunikation - Brug den tilegnede viden:

 • kan præsentere egne billeder.

Link til fællesmål for

Besøgssteder

 • Bøgsted Rende
 • Hanstholm Fyr
 • Isbjerg/Nors Bagsø
 • Lodbjerg Fyr
 • Nebel ved Nors Sø
 • Klitmøller Landingsplads
 • Stenbjerg Landingsplads
 • Tved Kirke
 • Vorupør Landingsplads

Se kort over udeskolelokaliteter

Baggrundsviden

Det forventes, at eleverne har en faglig viden om Landart. I arbejdsark ”Ideer og faglig viden om landart” er der mulighed for faglig fordybelse om emnet.