Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Smådyr i skovbunden (Thy23)

Opgaven

Skovbunden er et krible krable levested for smådyr og insekter. Eleverne skal lære om de forskellige små dyr og insekter der lever i skovbunden, samt deres kendetegn. Endvidere skal de blive bevidste om, hvilken betydning feltarbejde har for indsamling af data til videre brug i undervisningen

Sådan gør du

Faldfælder

Hvert hold graver 10 glas ned i skovbunden. Glassene skal placeres, så deres kant flugter med jord-overfladen. Fyld glassene ¼ op med tyndt sulfovand. Det bryder overfladespændingen, så dyrene dør hurtigt. Tøm glassene efter et døgn. Husk at dække hullerne til.

Kravl igennem skovbunden med en insektsuger, og sug alle de smådyr I møder op. Smådyr, der er så store at de ikke kan suges op, dvs. skarnbasser, regnorm, løbebiller mm, samles op med fingrene og gemmes i et syltetøjsglas med låg.

Indsamling med sommerfuglenet eller vegetationsketsjer

Gå gennem skovbunden, og sving nettet fra side til side (husk, at sommerfuglenet ikke kan tåle at sidde fast i tjørn; det kan vegetationsketsjeren derimod). Tøm nettet i et lille terrarium og pil dyrene ud, når I kommer hjem.

Opsamling

· Når eleverne har talt dyrene sammen, skal følgende spørgsmål besvares.

· Diskuter i gruppen, hvordan fordelingen af dyr er og hvorfor de tro det kan være på den måde.

· Hvilke dyr er planteædere, og hvilke er rovdyr?

· Tegn en fødekæde for de dyr, I har fundet. Hvem lever af hvem – og hvad lever dyrene nederst i fødekæden egentlig af?

· Er der forskel mellem, hvad man finder oppe i træerne og nede på jorden?

· Er der forskel mellem de forskellige skovtyper? 

Stereolup og tegning

Hver gruppe kan vælge nogle dyr ud og kigge på dem i stereolup, eller mikroskop. Det er en god ide, at tegne eller tage billeder med mobilen til en senere rapport. Det træner eleverne i at se og genkende dyret.

Terrarium

Hver gruppe indretter et terrarium for jordbundsdyrene i deres skovtype med førn og jord. Skriv lokalitet på hvert terrarium og stil dem op ved siden af hinanden, så I kan sammenligne dem.

Rapport

Hver gruppe laver en form for rapport over gruppens undersøgelser og klassens samlede resultater. Læs og gennemgå rapporterne sammen med klassen.

 

 

 

Årstid

Maj- juni

Tidsforbrug

Aktiviteten tager ca. 2 timer

Forberedelse

 • En skovl
 • Plastik/ glasbeholder 
 • Insektsuger
 • Sulfovand
 • Sæbe og vand
 • Mærker 
 • Blyant og papir 
 • Bog og bestemmelsedug og bøger til identificering af små dyr og insekter
 • Et kort over området

 

Kan suppleres med opgaver

 Nyttigt link side: Syv måder at fange små dyr

    Skoven i skolen 

Aktivitet

 • Ude

Opgavetype

 • Planter og dyr

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi

Læringsmål:

Eleverne kan:

 • Foretage felt undersøgelser
 • Undersøge hvilke smådyr, der lever i forskellige skovtyper - oppe i træerne og nede i jorden
 • Identificere de forskellige dyr/ insekter i skovbunden
 • Lære forskellige skovtyper at kende
 • Samarbejde i grupper
 • Lære udvalgte organismer at kende, og forstår deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser.
 • Lære om opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme.
 • Sammenligne forskellige metoder til indfangning af dyr

Fællesmål for biologi efter 9.klasse

Fællesmål for Natur og Teknologi efter 6. klasse

Besøgssteder

 • Bøgsted Rende
 • Bålhuset ved siden af skovlegepladsen, Vilsbøl Plantage
 • Førby Sø
 • Hanstholm Fyr
 • Isbjerg/Nors Bagsø
 • Lodbjerg Fyr
 • Nebel ved Nors Sø
 • Sårup i Tved Klitplantage
 • Tandlægens Sø/Rindbæk Sø
 •  Du kan lave en aftale med en naturvejleder, som kan være behjælpelige med at finde egnede områder. Spørg evt. en naturvejleder om at tage med første gang. Find en naturvejleder ved at gå ind på http://nationalparkthy.dk/undervisning

 

Baggrundsviden

 • Forbered eleverne på jeres ekskursion - og diskuter smådyr med klassen:
 • Hvilke smådyr lever i skoven?
 • Lever der forskellige smådyr i forskellige skovtyper?
 • Hvordan lever forskellige smådyr? 
 • Hvordan klassificeres smådyr?
 • Hvilken undersøgelse skal I lave?
 • Hvordan kan I fange smådyr?