Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

En mistbænk – og nationalpark Thy (Thy30)

Opgaven

Nationalpark Thy har en enestående natur, som varierer i forhold til planternes levevilkår. Børns arbejde med at så frø i en mistbænk kan være en øjenåbner for, hvorfor planterne i nationalparken gror, lige nøjagtigt der hvor de gør.

Eleverne lærer om lys og jords betydning for mangfoldigheden af planter, ved selv at plante og så i en mistbænk. I klitplantagerne i Nationalpark Thy vokser fx nåletræer så tæt, at de skygger for andre planter. Levevilkårene er anderledes end ude i det åbne landskab. Planter spirer, hvor de er endt som frø og er nødt til at tilpasse sig efter lysforholdende. De kan ikke spire og gro alle steder, og det er med til at give den forskellighed, vi oplever ude i naturen. 

En mistbænk giver eleverne gode muligheder for at iagttage planter spire og gro i lys og skygge. De får konkrete erfaringer med at observere og gøre brug af sanser ved arbejdet med mistbænken. Derudover fungerer mistbænken som model for levevilkårene i Nationalpark Thy.

Når eleverne besøger Nationalpark Thy, kan de bruge deres erfaringer med lys og jords betydning for planters vækst. Ved at tælle plantearter under løvtræer, nåletræer og på et område med mere sollys, kan de se, hvordan lys og jord påvirker levevilkårene for planterne. 

Eleverne oplever desuden glæden ved at høste egne grøntsager og krydderurter fra mistbænken.

 

Sådan gør du

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i hjemmesiden: www.naturteknikfaget.dk, men materialet fra Grøntflag grønskole til 1.-3.klasse (kan bestilles via www.groentflag.dk), kan også anvendes. 

Under forløbet vil det være givende for elevernes læreproces at arbejde med dokumentation via billeder og tegninger af processen, da spiringen foregår over en lang periode. 

1.fase: Viden om planter og observation

Elevernes forforståelse om planter.

Forløbet starter med at lade eleverne tegne en plante. Herved arbejdes med elevernes forforståelse og viden om en plante. Se arbejdsark: ”Tegn en plante 1”.

Snak herefter om læringsmål med eleverne. 

Gå ind på www.naturteknikfaget.dk under 1.-3.kl. og find emnet: ”Planter”. Der kan arbejdes med følgende:

 • Introduktion til planter 
 • Planters opbygning

Teksterne kan læses i fællesskab, eller de kan hjælpe hinanden parvis ved at læse på iPad. Deres viden kan udfordres i en cooperative learning-struktur (CL-struktur) fx:

 • Fang en makker, se arbejdsark 
 • Dobbeltcirkler, se arbejdsark  

Observation 

Få en snak om, at det er vigtigt, at vi bruger vores sanser og specielt øjnene til at iagttage naturen. Ved at have fokus på observation kan eleverne bedre forklare og forstå, hvordan planter spirer og gror. Lad derfor eleverne tegne en plante igen. Brug arbejdsark: ”Tegn en plante 2”. Eleverne kan bruge en plante, de selv har fundet i naturen, eller som alternativ købe en plante i potte.

 

2. fase: Mistbænken og gode vækstbetingelser 

Vi læser om hvilke vækstbetingelser, der er vigtige for, at planterne har energi til at spire og gro. Gå ind på www.naturteknikfaget.dk under 1.-3.kl. og find emnet: ”Planter”. Læs og snak om: 

Planternes kraftværk

Teksterne kan læses i fællesskab eller de kan hjælpe hinanden parvis ved at læse på iPad. Deres opnåede viden kan udfordres i en CL-struktur fx:

 • Besøg en vismand, se arbejdsark 
 • Huskesedler, se arbejdsark

Lysets betydning for spiringen – uden lys  

Brug arbejdsark: Lysets betydning for spiringen – uden lys. Eleverne arbejder i grupper/par og sår frø fx ærter/karse i et plastickrus, som er tildækket med sølvpapir, så frøene ikke får lys. Spiringen følges jævnligt ved, at eleverne observerer og tegner, hvad der sker.

Lysets betydning for spiringen – med lys 

Brug arbejdsark: Lysets betydning for spiringen – med lys. I et plastickrus sås der frø, som ikke er tildækket, så frøene får lys. Spiringen følges jævnligt ved, at eleverne observerer og tegner, hvad der sker. 

Hvad er en mistbænk? 

Det forklares, hvad en mistbænk er. En mistbænk er en slags minidrivhus, hvor der er mulighed for at så eller sætte planter ud, før det bliver varmt nok udenfor. Det besynderlige navn skyldes det tyske ord Mist = "Møg". En mistbænk er altså en møgbænk. Det viser sig, at møget udvikler varme, når der kommes et lag dyrkningsjord oven på. Varmen kan udnyttes, så planter kan høstes tidligere end på friland. 

Brug af mistbænken 

Brug arbejdsark: Klargøring af og såning i mistbænken. 
Eleverne arbejder undersøgende, når de sår forskellige grøntsager i mistbænken. Ved at se bag på frøposerne kan eleverne få indblik i, hvad der er gode vækstbetingelser.

Brug arbejdsark: ”Planterne i mistbænken og lysets betydning for spiringen”, samt ”Observationsark”. 
Eleverne følger spiringen, ved løbende at tegne, det der sker i mistbænken. Planterne i mistbænken kan sammenholdes med forsøget, hvor eleverne har sået i et plastkrus med frø, der ikke har fået lys. Eleverne kan også overveje om planterne får den optimale mængde vand. 

 

3. Fase: Vi undersøger plantens bestanddele 

Brug arbejdsark: Med lup og mikroskop.
Eleverne arbejder parvis/grupper og undersøger planter fra mistbænken med lup eller mikroskop ud fra deres viden om plantens opbygning og kraftværk. 

  

Evaluering og opsamling 

Gå ind på www.naturteknikfaget.dk under 1.-3.kl. og find emnet: ”Planter” og lad eleverne prøve: ”Quiz om planters opbygning.

Elevernes observationer af planter kan evt. hænges op i klassen. Afslut forløbet ved at få en snak om læringsmålene og sammenhold dem med deres observationer. Har eleverne nået målene? Og viser eleverne tegn på læring? 

Årstid

Forløbet starter i marts/april med at så i mistbænken og vil fortsætte gennem skoleåret.

Tidsforbrug

Forløbet vil finde sted over flere faser: 1. fase: Viden om planter og observation, 2-4 timer 2. fase: Gode vækstbetingelser for planter og elevernes egen mistbænk, 5 timer 3. fase: Vi undersøger plantens bestanddele og mistbænken, 2 timer og en dag i Nationalpark Thy. Det tager tid for frøene at spire, og derfor er det nødvendigt at tilse og vande mistbænken flere gange i løbet af foråret. Endelig bør der være tid til at høste og nyde afgrøder.

Forberedelse

Materialer

 • Plastkrus
 • Muldjord
 • En mistbænk
 • Forskellige frø
 • Vandslange
 • Riveklo
 • ”Malerpinde/ispinde” til at skrive hvilken slags grønsag, der er sået 
 • Sprittus
 • Lup
 • Mikroskop
 • Snor
 • Blyanter
 • Udskriv arbejdsark
 • Lav aftale med naturvejleder ved at gå ind på www.nationalparkthy.dk/undervisning

Kan suppleres med opgaver

Der er gode muligheder for at knyttet projektet sammen med Grøn skole grøn skole, med emnet Natur. Se mere på www.groentflag.dk.  

Ideer til tværfaglige forløb og andre aktiviteter 

Nationalpark Thy og observation
En god ide er at komme ud i Nationalpark Thy og afprøve deres viden i praksis. 

Brug arbejdsark: ”Nationalpark Thy – observation og opgavebeskrivelse”, samt ”Observationsark”.

Eleverne tager i skoven, hvor de undersøger lysets betydning for planters vækst og antallet af plantearter. Et godt tidspunkt at tage i Nationalparken/skoven vil være i maj, når træerne er sprunget ud, så bladene skygger for planter på jorden. I nationalparken kan der desuden arbejdes med bestemmelse af forskellige planter. 

Madkundskab
Ideer til hvad de forskellige afgrøder fra mistbænken kan bruges til:

 • Lad eleverne høste salat, radiser og krydderurter til deres madpakker
 • Bag flutes. Inddel eleverne i grupper og lad hver gruppe, få en bestemt krydderurt, så det bliver forskellige smagsvarianter af flutes. Afslut med at smage hinandens flutes evt. med lidt kryddersmør til. 
 • Sylte rødbeder. Det er for nogle børn en stor oplevelse, når rødbederne skal skrælles.
 • Lav sandwich med salat, løg, radiser og æg
 • Pastagratin med forskellige krydderurter.

Opskrifterne kan findes på http://www.dk-kogebogen.dk/

Aktivitet

 • Ude

Opgavetype

 • Planter og dyr

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Natur og teknologi

Forenklede Fælles mål

Målene er for natur/teknologi efter 2.kl.

Læringsmål

Eleverne kan

 • indsamle og undersøge planter i den nære natur     
 • beskrive planters vækst fra frøet sås til planten dør, dvs. plantens livscyklus 
 • navngive og fortælle om planters ydre opbygning 
 • arbejde med enkle undersøgelsesmetoder som sansning, observering og undrespørgsmål
 • udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr som brug af lup 
 • at bruge mistbænken som model til at forstå lys/skygges betydning i naturen

Link til fællesmål for