Bingo-banko om sten (Thy1)

Opgaven

Eleverne skal finde sten på stranden langs Thys vestkyst.  

Det er vigtigt, at eleverne har en faglig viden om sten, så stranden bliver et læringsrum, hvor de kan omsætte deres viden om sten i praksis.

Bingo-banko er en god måde at afslutte et forløb om sten og repetere de forskellige stenarter, som eleverne har lært om.

Sådan gør du

 • Gennemfør et eller flere af de foreslåede forløb omkring sten. Se under Baggrundsviden.
 • Introducer forløbet og snak med eleverne om læringsmål for forløbet.
 • Del eleverne i hold af to-tre elever.
 • Hvert hold får deres egen bingoplade. Brug arbejdsark: ”Bingo-banko i Nationalpark Thy.” 
 • Læg pladerne på række på jorden et stykke væk fra stenene på stranden. Det tvinger eleverne til at kigge nøje på hver sten - og huske, hvad de leder efter.
 • Sæt så sten-bingo-banko i gang. 
  Spilles der med bingo: Der er bingo, når der er tre på stribe. 
  Holdet, der først får bingo, får 30 sekunder til at lede efter sten, mens de andre fx skal lave sprællemænd. 
 • Der er banko, når pladen er fuld.

Det er svært at kende forskel på alle stenene (også for læreren), men kontroller resultatet, så godt du kan. Måske skal der et par forsøg til, før det lykkes at få pladen fuld med de helt rigtige sten.

 

Afrunding og evaluering på stranden eller i klassen

Afrund forløbet med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig. 

 • Snak med eleverne om deres oplevelser ved stranden. 
 • Brug evt. en cooperative learning-struktur som refleksion og afrunding på forløbet: (se under arbejdsark)
 • Evaluer og snak om læringsmålene. Har vi nået læringsmålene? 

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

1-2 timer

Forberedelse

 • Bingo-banko plader skal printes til eleverne.
 • Arbejdsark med CL-struktur kan du med fordel printe til dig selv.
 • Besked til elever/forældre om at de skal af sted og husk praktisk tøj.

Kan suppleres med opgaver

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Opgavetype

 • Sandflugt og landskab

Mål 1.-10. klasse

Forslag til læringsmål

Eleverne kan:

 • Indsamle og sortere strandsten.
 • Skærpe sanser, opleve, undersøge og iagttage sten. 

Eleverne har viden om:

 • Forskellige bjergarter.

Link til forenklede fællesmål

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Natur og teknologi
 • Understøttende undervisning

Baggrundsviden

 • Se forløbet: ”Faglig læsning og faktakort om sten”
 • Læs fx en af følgende fagbøger: ”Sten”, De små fagbøger, Gyldendal eller ”Tjek på sten” af Tove Stockmarr (klassesæt fra CFUS)
 • Læs om bjerges nedbrydning og gendannelse og en norsk hjemmeside om forskellige bjergarter
 • Vis evt. besøgsstedet på Google Earth, så de har en fornemmelse af, hvor de er i Thy.