De tyske soldaters krig mod naturen (Thy44)

Opgaven

Eleverne arbejder med de udfordringer tyskerne havde med vind og vejr under anden verdenskrig. Fx havgusen, som minskede sigtbarheden og sandfygningen, der tilsandede bunkere samt den salte havluft, som fik kanonerne til at ruste.

Forløbet involverer et besøg på Bunkermuseum Hanstholm, hvorefter der laves forsøg hjemme i klassen. 

 

Sådan gør du

1. Hjemme i klasserummet

Tal med eleverne om læringsmål for forløbet. Brug arbejdsarket: ”Tegn_på_læring_tyskerneskrigmodnaturen” sammen med eleverne til at synliggøre og indgå i dialog om mål, den løbende feedback og evaluering. Eleverne skal i arbejdsarket forholde sig til fagord og løbende sætte kryds ved den læring, de tilegner sig. 

Eleverne kan indledningsvist læse arbejdsarket "Tyskerne og havgusen".

Fortæl kort om det sted, I skal besøge og hvilke regler, der gælder på turen fx at eleverne skal tage tøj og sko på efter vejrforholdene.

 

2. Felttur til Bunkermuseum Hanstholm

Aftal med Bunkermuseum Hanstholm, at I kommer og bestil en rundvisning. Fortæl, at I arbejder med dette forløb, og gerne vil købe en rundvisning. Besøget er gratis, men rundvisningen koster 700 kr. Alternativt til rundvisningen kan du selv fortælle om, hvordan tyskerne sloges med sandfygning, rust og havgus.

Husk at indsamle sand til forsøget med sandfygning. Forsøg at indsamle forskellige kornstørrelser.

 

3. Hjemme i klasserummet

Start med at samle op på feltturen og spørg eleverne om hvilke problemer naturen og beliggenheden på den jyske vestkyst kunne give for tyskerne.

Samtalen kan stimuleres med billeder af havgus, sandflugt og rust. Se under ”Baggrundsviden”

Lav tre små forsøg 

Lav tre små forsøg med eleverne, der viser tyskernes problemer med havgus, sandfygning og rust. Se arbejdsarket "Tre_små_forsøg"

Afslutning og opfølgning på læringsmål

Afrund forløbet med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet i Nationalpark Thy:  

 • En snak på klassen om deres oplevelser.
 • Evaluer på læringsmålene. Har eleverne nået læringsmålene? Brug arbejdsarket ”Tegn_på_læring_tyskerneskrigmodnaturen”

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Introduktion: 45 min. Felttur: 1-1½ time. Model og afslutning: 1-2 timer.

Forberedelse

Aftal med Bunkermuseum Hanstholm, at I kommer og bestil evt. en rundvisning.

Materialer til forsøg med tåge:

 • Litermål
 • Isterninger
 • Si

Materialer til forsøg med rust:

 • Ståluld
 • Tre reagensglas eller lign.
 • saltvand, olie og vand

Materialer til model af sandflugt:

 • Store bakker fx fotobakker
 • Si til at sortere groft og fint sand
 • Føntørrerer el.lign. 
 • Mini modeller af bunkere - fx af Lego eller træ

Kan suppleres med opgaver

Fra model til virkelighed Thy43, som også tager udgangspunkt i et besøg på Bunkermuseum Hanstholm.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Sandflugt og landskab
 • Livet i Thy før

Mål 1.-10. klasse

Forslag til læringsmål

Natur/teknologi efter 4. kl. og 6. kl.

 • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
 • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger
 • Eleven kan designe enkle undersøgelser
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller

Historie efter 4. kl.

 • Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
 • Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

 

Link til forenklede fælles mål på emu.dk

 

Skole

 • Mellemtrin

Skolefag

 • Historie
 • Natur og teknologi
 • Understøttende undervisning

Besøgssteder

Bunkermuseum Hanstholm

Baggrundsviden

Viden om havgus

Viden om rust  

Viden om sandflugt