Klittens jordbund (Thy45)

Opgaven

Med denne opgave får eleverne mulighed for en hands-on-oplevelse, hvor de selv skal lave en jordprofil af klittyperne, samt en næringsstofsanalyse til deres argumentation af klittypen. Ved brug af forskelligt udstyr får eleverne desuden mulighed for, at se forskellen på jordens indhold i de forskellige klitter. Eleverne skal efter arbejdet have en forståelse af, hvordan klitterne er dannet og, hvorfor næringsstoffer og sandstrukturen fordeler sig som de gør.

Sådan gør du

Hjemme i klassen

Have kendskab til de klittyper som de skal arbejde med når de er på ekskursion samt dannelse af klitterne i forhold til vejr og vind.

Introduktion til øvelserne i klitterne.

Ekskursion

Der bliver afgrænset et område med fx landmålerstokke, så eleverne ved, hvilket område de skal befinde sig på.
Området skal indeholde både den hvide klit, den grå klit og klitheden.
Eleverne deles op i grupper af 3-4 personer.
Eleverne tager jordprøver med jordspyd i de forskellige klittyper.
Det vil være en god ide at tage to prøver i den samme klittyper, så eleverne har noget at sammenligne med.
De prøver der bliver taget, skal med hjem i klassen.

Hjemme i klassen

Når eleverne kommer hjem på skolen med jordprøverne, skal de straks vejes og tørres. Her er det vigtigt, at der holdes styr på, hvor hvilken jordprøve blev taget (klittype). Efter tørringen skal der laves en jordbundsanalyse med; måling af næringsindhold, pH, samt kornstørrelse ved hjælp af en stabelsi. Opgaven skal munde ud i, at eleverne har en viden om, hvordan indholdet af de forskellige klitters jordbunde er. Dette giver et indblik i, hvorfor klittyperne ser ud som de gør.

 

Årstid

April - Oktober

Tidsforbrug

Tidsforbrug på skolen: - 1 time inden turen - 2 timer efter turen til opsamling og sigtning af sand og jord Tidsforbrug i klitten: - Ca. 2 timer

Forberedelse

Skovle
Beholdere
Kamera
Lup
Bøger - opslagsbøger
Kort over området
Jordspyd
Plastikposer
Landmålerstokke

 

Kan suppleres med opgaver

Thy46

Aktivitet

  • Bevægelse
  • Inde
  • Ude

Opgavetype

  • Sandflugt og landskab

Mål 1.-10. klasse

Læringsmål

Målene er taget fra Forenklede Fælles Mål for biologi efter 9. klasse

Eleven kan:
- Kende forskel på de forskellige klittyper
- Tage jordprøver
- Sammenligne jordprøver fra de forskellige klittyper

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/biologi

 

Skole

  • Udskoling

Skolefag

  • Biologi
  • Geografi

Besøgssteder

  • Vorupør Landingsplads

Baggrundsviden

Forberedelse af ekskursionen
- Hvilke typer af klit findes?
- Hvilke jordtyper regner vi med at finde
- Have kendskab til brugen af opslagsbøger
- Hvilken undersøgelse skal vi lave i klitten?