Kollegial sparring og feedback (Thy201)

Opgaven

Læringsforløbet har fokus på at samarbejde om at blive bedre formidlere, og er struktureret i tre dele:

  1. Introduktion til kollegial sparring og feedback. Foregår som et tre timers kursus med veksling mellem korte oplæg og praksisøvelser.
  2. Kollegial sparring i praksis. Deltagerne deles i mindre grupper, som observerer på hinanden i egen praksis og giver feedback til hinanden efterfølgende i grupperne.
  3. Erfaringsopsamling. Foregår som et to timers kursus.

Læringsforløbet er udviklet som et kursus med en underviser, som leder deltagerne gennem processen. Du har også mulighed for selv, at bruge værktøjerne i samarbejde med egne kolleger. Her er et forslag til hvordan du kan gøre.

Sådan gør du

1. Hvad vil du gerne blive bedre til?

Overvej hvad du ønsker at lære eller blive bedre til, og skriv det ned. Det kan du gøre, ved at svare på spørgsmålene i arbejdsarket: ”Personligt UdviklingsForløb”.

2. Hvem vil du gerne sparre med?

Det er vigtigt, at finde nogle personer, som har lignende arbejdsopgaver, og som du fungerer godt sammen med. Det anbefales at I er tre personer i gruppen, men to og fire personer kan også gå an. Er I flere, vil I opleve, at processen tager lang tid.
Når du henvender dig til mulige sparringspartnere, kan du henvise dem til denne vejledning.

3. Introduktion til brug af observations- og feedback værktøj.

Gennemgå arbejdsarket ”Inspirationspapir til kollegial sparring”, og diskuter meningen med de enkelte formuleringer i gruppen, så I har en fælles forståelse af meningen.

Det er i sær vigtigt at være enige om de etiske spilleregler. Brug derfor god tid på at afklare med hinanden, hvordan feedbacken skal gives. Det er vigtigt at være anderkendende og respektere hinandens ønsker og grænser.

4. Tilretning af feedback/sparringsværktøjet.

I har mulighed for at tilrette og supplere punkterne i Word filen, så det passer til egen situation.

5. Planlægning af observationer i grupperne.

I kan ikke nå at observere på alle punkter i løbet af en formidlingstur. Den der skal observeres kan vælge de punkter ud, som hun gerne vil observeres på.
Planlæg tid og sted for observationen. Det anbefales at observere en ”virkelig” formidlingssituation med reelle deltagere på en tur.

6. Observation i praksis.

Herefter deltager I på skift som observatører på hinandens formidlingsture, og bruger værktøjerne i praksis.   

7. Feedback og sparring i praksis.

Sidste del af læringsforløbet består i, at I giver hinanden feedback på de observationer, I har gjort på turene.

Lav en god forventningsafstemning ved at genbesøge de etiske spilleregler, som I drøftede under punkt 3. Så undgår I nemmere, at give en feedback, som opleves ukonstruktivt.
Den der er blevet observeret starter med at fortælle, hvordan hun oplevede situationen.

Slut forløbet af med en snak om, hvad I hver i sær har lært.
Vurder hver i sær, om I er kommet i mål i forhold til de læringsmål I beskrev i det Personlige UdviklingsForløb.
Aftal om I vil gentage forløbet igen senere.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Brug mindst et par timer sammen til de indledende øvelser. Det er op til hver enkelt hvor lang tid en formidlingstur skal være, men husk at afsætte god tid til at give feedback efterfølgende.

Forberedelse

Ingen

Opgavetype

  • Bliv en bedre formidler

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Voksenuddannelse