Spil med arter i Nationalpark Thy (Thy28)

Opgaven

Spillene giver eleverne en forståelse af, at det findes mange forskellige arter og biodiversiteten i økosystemerne. Der er anvisning af tre forskellige spil, som spillekortene kan være en øjenåbner for eleverne inden de tager i Nationalpark Thy. 
Spillekortene indeholder arter fra følgende økosystemer: kalkskrænter, klit, klithede, løvskov, nåleskov, strandeng, ferskvand og skolegården. 

Sådan gør du

Spillekortene kan både bruges ude på lokaliteten eller i klasserummet.

Spillekortene kan fx bruges til:

Mix og match
I denne struktur skal eleverne/klassen gå rundt mellem hinanden og bytte kort med kammeraterne, og når der siges ”match” skal de finde det kort, der matcher med ens kort. Der kan i stedet for ”match” siges ”Bioblitz”.

Bioblitz-spil
Bioblitz-spil er en anden udgave af spillet fisk. Det er et kortspil, der handler om at få så mange stik som muligt. Det spilles af 2-4 spillere, der hver får 7 kort. Der skal samles 2 kort for at få et stik.

Bioblitz-Vendespil
Spil spillet som vendespil enten ved et bord eller ude i naturen. Brikkerne kan skjules under plastictoppe/ kegler og kan sagtens spredes over et større område, ude eller inde, så eleverne kommer mere i bevægelse. Eleverne kan også være inddelt i hold, og hvor mange stik kan holdet finde på fx 5 min.

Når eleverne har brugt alle spillekort, kan de prøve et nyt spil med et andet økosystem.

Spillekortene kan skabe større forståelse og dialog om mange af de arter, der eksisterer i Nationalpark Thy.

Nationalpark Thy er præget af sandflugten. Det giver helt særlige levevilkår, og er bestemmende for hvilke dyr og planter, der er i området.

Gennem en legene tilgang får eleverne en grundlæggende viden om mangfoldigheden af arter i forskellige økosystemer i Nationalpark Thy. 

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

1-2 timer

Forberedelse

Materialer:

 - udskriv og laminer spillekort  

Kan suppleres med opgaver

Følgende forløb foregår ude i Nationalpark Thy og handler om at undersøge forskellige arter og biodiversiteten i økosystemerne.

Spillekortene kan medbringes til lokaliteten og understøtte elevernes læring om biodiversitet og mangfoldigheden i økosystemer i de forskellige forløb. 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Introopgaver
 • Planter og dyr

Mål 1.-10. klasse

FORENKLEDE FÆLLES MÅL

Målene er for natur/teknologi efter 6.kl.

Forslag til læringsmål:

Eleverne kan:

 • artsbestemme
 • beskrive et naturområde

Eleverne har viden om: 

 • karakteristiske naturområder og levesteder.
 • naturfaglige fagord og begreber, som fx insekter, insektordener, biodiversitet og økosystemer.

Kommunikation - kan bruge den tilegnede viden til at 

 • perspektivere natur til omverdenen og aktuelle hændelser.
 • argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur. 

Link til nye fælles mål på EMU for Natur/teknologi

 

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi
 • Understøttende undervisning