Klittens planter (Thy46)

Opgaven

Eleverne skal i dette forløb arbejde med indsamling af planter i forskellige klittyper. Disse skal tages med hjem i klassen til undersøgelse og sammenligning.

Sådan gør du

Hjemme på skolen

Intro til de forskellige klittyper, og hvilke planter man kan forvente at finde.

Link til artikel om klitter og klittens flora

Ekskursion

Der bliver afgrænset et område med fx landmålerstokke, så eleverne ved, hvilket område de skal befinde sig på, når eleverne undersøger hvilket plantesamfund, som tilhører de udvalgte klittyper. Området skal derfor indeholde både den hvide klit, den grå klit og klitheden. 

Eleverne deles op i grupper af 3-4 personer, da de nu skal lave en form for konkurrence. Eleverne udstyres med 3 plastikposer, som skal fyldes med så mange forskellige planter fra de forskellige klittyper. De gælder om for holdene, at finde så mange forskellige planter som muligt, som kan tages med hjem i klassen for at blive undersøgt. Det er vigtigt, at alle arbejder i den samme klittype samtidig, og at det er tydeligt for alle eleverne, når man rykker videre til den næste klittype for at finde planter. 

Man kan sammenligne holdenes fund, efter arbejdet i de forskellige klittyper, hvilket vil sige, at efter plantefund i den hvide klit, sammenligner man holdenes fund, inden man går videre til den næste klittype.

Hjemme på skolen 

De planter som eleverne har samlet, tages med hjem i klassen. Her skal der laves en fælles planche for hele klassen, hvor klittyperne og opdelingerne tegnes på. Nu skal alle grupperne sætte deres planter på, så de kan sammenlignes. På samme tid kan planterne gennemgås, og beskrives.

Årstid

Maj - Oktober

Tidsforbrug

Tidsforbrug på skolen som forberedelse ca. en time til intro af klittyper. Tidsforbrug i klitten ca. 3 timer. Tidsforbrug på skolen til plantebestemmelse efter ekskursion ca. to timer

Forberedelse

 • Skovle
 • Kamera
 • Lup
 • Bøger - opslagsbøger
 • Kort over området
 • Landmålerstokke eller anden afgrænsning
 • Plastikposer 

 

Kan suppleres med opgaver

Thy45

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Planter og dyr

Mål 1.-10. klasse

Læringsmål

Målene er taget fra Forenklede Fælles Mål for biologi efter 9. klasse.

Eleven kan: 

 • Indsamle forskellige planter i den hvide klit, den grå klit og i klitheden.  
 • Kende forskel på de forskellige klittyper 
 • Sammenligne planter fra de forskellige klittyper og undersøge karakteristika 
 • Forstå planternes levevilkår

Link til fælles mål på emu.dk  

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi

Besøgssteder

 • Bøgsted Rende
 • Isbjerg/Nors Bagsø
 • Lodbjerg Fyr
 • Stenbjerg Landingsplads
 • Vorupør Landingsplads

Baggrundsviden

Forberedelse til ekskursion. Eleverne skal have kendskab til:

 • Hvilke klittyper findes der?
 • Hvilke planter kan vi finde?
 • Hvilke kendetegn har planterne?
 • Have kendskab til brugen af opslagsbøger og bestemmelsesdug

Se også http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/naturen/