Minerydder (Thy48)

Opgaven

Terrænet omkring Hanstholm Befæstningsanlæg er fyldt med miner. Det kræver mod og samarbejdsevner at komme helskindet igennem "minefeltet". Tag jer i agt for de gemte miner.

”Minerydder” er dels en matematik huskeleg, som kræver at eleverne samarbejder om at huske en rute igennem et minefelt, og dels en øvelse i at arbejde med sandsynlighed ved at udregne risikoen for at træde på en mine.

Sådan gør du

Der er to forskellige forløb, som du kan vælge mellem eller bruge begge to.

A. ”Minerydder på tid”.

I det første forløb, er det elevernes opgave, at komme hurtigst og helskindet gennem minefeltet uden at tale sammen. Brug arbejdsark ”Minerydder på tid”.

Refleksionsspørgsmål til klassen:

 • Hvilke taktikker brugte I for at komme helskinnet gennem banen?
 • Drøft hvilke taktikker, der virkede bedst.

B. ”Hvad er risikoen for at du dør?”.

I det andet forløb skal eleverne arbejde med sandsynlighed, og løbende udregne risikoen for at dø. Brug arbejdsark ”Hvad er risikoen for at du dør?”

Refleksionsspørgsmål til klassen:

 • Hvordan ville I komme igennem minefeltet, hvis der var virkelige miner?
 • Drøft hvordan I vil gribe opgaven an, hvis I ikke kendte antallet af miner.

 

Årstid

Hele året.

Hvis man vælger at lave aktiviteten på Bunkermuseum Hanstholm skal det foregå i deres åbningstid, hvor det er muligt at låne et minefelt.

Tidsforbrug

30-60 minutter.

Forberedelse

Husk at aftale med Bunkermuseum Hastholm, hvornår I kommer.

 • Find et egnet sted og materialer til markering af minefeltet.
 • Udskriv arbejdsark.
 • Stopur eller mobil til at tage tid med

Hvis man vælger at lave aktiviteten på Bunkermuseum Hanstholm får man udleveret materialer til aktiviteten. 

 • Snor og pløkker til minefeltet, 
 • Minebane
 • Arbejdsark med minefelter

                                   

Kan suppleres med opgaver

Fra model til virkelighed (Thy43)

De tyske soldaters krig mod naturen (Thy44)

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Opgavetype

 • Livet i Thy før
 • Livet i Thy nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Færdigheds – vidensmål i matematik efter 9. klassetrin.

 • Eleven kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder med tal.
 • Eleven kan anvende sandsynlighedsregning.
 • Eleven har viden om statistisk og teoretisk sandsynlighed.

Færdigheds – vidensmål i matematik efter 6. klassetrin.

 • Eleven kan beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant
 • Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter

Link til fælles mål på emu.dk

 

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Matematik
 • Understøttende undervisning

Baggrundsviden

Viden om miner