Ordleg med tyske beskeder (Thy49)

Opgaven

Eleverne skal i grupper løse en række tyske rebusser. Rebusserne skulle eftersigende være skrevet af en længselsfuld tysk soldat, Friedrich.
Med pandelamper og kort skal eleverne gå rundt i en mørk forladt bunker, og finde tyske informative tekster, som danner grundlag for de rebusser, som soldaten har skrevet i sin dagbog.
Der er mulighed for at låne pandelamper af Bunkermuseum Hanstholm.

Sådan gør du

Eleverne skal vha. et kort og pandelamper finde informationsteksterne i ”bunker 4”. Ud fra teksterne, skal de finde frem til de manglende bogstaver, således at de tyske rebusser giver mening i forhold til soldatens længsel til sin kæreste og hjemland.
Opgaven kan præsenteres som en konkurrence. Den gruppe der hurtigst finder informationsteksterne og løser rebusserne vinder.


1. Introducer eleverne til opgaven. Brug arbejdsark "Tegn på Læring".

2. Læs situationsbeskrivelsen for eleverne: En tysk soldat Friedrich sad sorgfuld og nedtrygt i bunkeren i Hanstholm med en sindssyg længsel efter sin elskede i Tyskland. Dag ud og dag ind gled hans øjne forbi de uinteressante rumbeskrivelser på væggene rundt om i bunkeren. Fx informationer om maskinerne i maskinrummet eller instruktioner i baderummet.
I sin kedsomhed begyndte han at digte nye ord og danne sætninger med bogstaverne, fra informationsteksterne på væggene. Han skrev sætningerne ned som rebusser i sin dagbog, og fik på denne måde afløb for den længsel og ensomhed.

3. Inddel eleverne i grupper af 2-4 personer og udlever et arbejdsark til hver gruppe/elev.

4. Eleverne slippes løs i bunker nr. 4. for at finde informationsteksterne. Se oversigtskort med bunker 4 i "Arbejdsark-elever".

5. Opsamling. Når eleverne har løst opgaven samles de, og hver gruppe fremlægger deres løsninger. Se løsninger i "Arbejdsark-underviser".

6. Afslut med at lade eleverne vurdere deres egen læring. Brug arbejdsark "Tegn på læring" 

Årstid

Hele året rundt. Dog har museet lukket fra november til januar.

Tidsforbrug

En time

Forberedelse

 • Aftal med Bunkermuseum Hanstholm, at I kommer og gerne vil bruge bunker 4 til opgaven.
 • Medbring skrivegrej
 • Print arbejdsark
 • Der er mørkt i bunkeren, så medbring lys(evt. i mobiltelefonen) eller aftal, at I låner pandelamper af museet.

Kan suppleres med opgaver

Minerydder (Thy48)

Fra model til virkelighed (Thy43)

De tyske soldaters krig mod naturen (Thy44)

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Opgavetype

 • Livet i Thy før

Mål 1.-10. klasse

Færdigheds mål i tysk efter 7. klassetrin.
• Eleven kan forstå enkle ord og udtryk
• Eleven kan skrive enkle ord og udtryk
• Eleven kan, i forbindelse med oversættelse til dansk, gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng

Link til forenklede fælles mål på www.emu.dk

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk
 • Tysk
 • Understøttende undervisning