Hvem kender Nationalpark Thy bedst (Thy52)

Opgaven

Opgaven kan bruges som en intro til eller evaluering af et forløb. Hvis eleverne løser opgaven uden forhåndsviden, er det oplagt, at sætte fokus på elevernes undren over spørgsmålene. De kommer nemlig til at stifte bekendtskab med nationalpark begreber som fx "Bekendtgørelse for Nationalpark Thy".

Svarene på spørgsmålene kan ikke findes ved at læse én enkelt tekst eller kigge i en udvalgt bog.  

Sådan gør du

Print tipskuponen ud til klassen og print svararket til dig selv. Del eleverne op i hold, og lad dem løse opgaven i fællesskab eller hver for sig.

Eleverne skal aktivt udvælge det mest sandsynlige svar på baggrund af deres viden omkring emnet.

Tjek om svarene er korrekte og spørg eleverne om, hvad de var mest overraskede over.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

10-30 minutter

Forberedelse

Print tipskupon til eleverne og svarark til læreren.

Kan suppleres med opgaver

Hvem kender kysten bedst?

Aktivitet

  • Inde
  • Ude

Opgavetype

  • Introopgaver

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Udskoling

Skolefag

  • Dansk
  • Samfundsfag
  • Understøttende undervisning

Baggrundsviden

www.nationalparkthy.dk