Detektiver på den gamle kirkegård (Thy65)

Opgaven

Vorupør Gamle Kirkegård rummer mange historier, som umiddelbart ligger skjult bag træer og buske.

Eleverne skal optrevle udvalgte afdødes historie ud fra gravsten og kirkebøger. Formålet med forløbet er, at eleverne bliver opmærksomme på, hvordan man kan lære om fortidens mennesker. Derudover får eleverne en forståelse for, hvordan historikeren kan arbejde, og de får et indblik i, hvilke udfordringer, der kan være i at læse i en over 100 år gammel kirkebog.

Sådan gør du

1. Præsentation af Vorupør Gl. Kirkegård.

På området foran kirkediget fortæller læreren om hvorfor kirkegården ligger, hvor den gør. Se bilag 1, pkt. 1 for informationer om kirkegården.
Derefter går klassen til Jens Munk Poulsens grav til venstre for indgangen. Se bilag 1, pkt. 2 for informationer. Derefter inddeles eleverne i grupper à 3-4 personer.

2. Eleverne går på opdagelse

Eleverne går nu på opdagelse på kirkegården. Bed dem se efter forskelle og ligheder mellem gravene og andre kirkegårde, de har besøgt tidligere. 
Husk, at I er på en kirkegård, så opholdet foregår selvfølgelig i respekt for de begravede og deres familier.

3. Gennemgang af elevernes observationer

Eleverne samles og fortæller om deres observationer. Se Bilag 1, pkt. 3 for lærerinformationer og forslag til spørgsmål.

4. Læsning af kirkebøger

Eleverne skal nu til at arbejde med kirkebøger.

Læreren forklarer, at opgaven består i, at klassen agerer detektiver i historien. De døde skal have lidt liv, så nu skal vi bruge et af historikerens værktøjer, og ”oversætte” den gamle skrift til nutidig skrift og på den måde dykke ned i en af de begravedes historie. Hvert hold får udleveret et lamineret A3-ark med en kirkebogsside (Brug bilag 3) og noget at skrive på og med.

Teksten kan være svær at afkode, så der er lavet renskrevne versioner i bilag 2. 

5. Gennemgang af arbejdets resultater

Nu samles eleverne, og klassen går samlet rundt til de respektive grave. Se bilag 4 for oversigtskort.
Hvert hold oplæser, hvad de har fundet ud af gennem deres arbejde. Bemærk, at 1 og 2 er samme sten; 4a og 4b hører ligeledes sammen.
Klassen går nu rundt fra sten til sten og gennemgår, hvad de har arbejdet med.
Læreren kan ud fra Bilag 1, pkt. 4 supplere med informationer om de forskellige sten.

6. Læreren fortæller om to udvalgte grave

Se Bilag 1, pkt. 5 og 6. Læreren fortæller først om fællesgraven og den store ulykke i 1885. Derefter går klassen til tyskergraven, hvor eleverne bedes finde ud af, hvad der gør den anderledes end alle de andre grave. Graven vender omvendt. Her er der mulighed for at tale med eleverne om, hvem der skal begraves på en kirkegård. Er der nogle, der ikke må begraves på kirkegården? Hvem? Hvorfor?

7. Evaluering af udbytte

Forløbet kan evalueres vha. skemaet i bilag 5.

Årstid

Sommerhalvåret

Tidsforbrug

3 timer

Forberedelse

 • Læs bilag 1 med lærerinformationer.
 • Print og laminér bilag 3 i A3-format.
 • Print evt. de andre bilag.
 • Medbring papir, skriveunderlag, skriveredskaber.

Aktivitet

 • Ude

Opgavetype

 • Livet i Thy før
 • Livet i Thy nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Historie efter 9. klasse:

Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger.

Kristendomskundskab efter 9. klasse:

Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark.

Dansk efter 9 klasse:

Eleven har viden om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk
 • Historie
 • Kristendomskundskab

Besøgssteder

Vorupør Gamle Kirkegård, Kapelvej 2, 7700 Thisted.

Se kort med udeskolelokaliteter