Dilemmaspil om værtskab (Thy75)

Opgaven

Dilemmaspillet forbereder dig på udfordrende situationer med gæster, ved at inspirere dig til at overveje løsninger på problemstillinger på forhånd.

Der kan være mange hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige måder at takle en situation på. Det er derfor en god idé at være flere til spillet, så I kan drøfte, hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige. Det er også muligt selv at overveje svarene på dilemmaerne i en ledig stund.

Formålet er at få talt om forskellige situationer, som kan opstå i hverdagen, og dermed få drøftet hvordan vi bedst muligt løser udfordringen, så du er forberedt, når situationen indtræffer.

Sådan gør du

Dilemmakortene kan bruges på flere måder. Her er præsenteret to muligheder.

1. Tænk-drøft-handling:

 1. Kortene blandes og lægges i en bunke med bagsiden op.
 2. Tag et kort fra bunken og læs dilemmaet højt.
 3. Drøft med de øvrige spillere: Er dette sket for dig/kunne det ske? Hvad er problemet? Er det noget vi skal gøre noget ved?
 4. Overvej handlemuligheder hver i sær og fortæl på skift jeres løsning til hinanden.
 5. Drøft hvad der skal til for at løse dilemmaet til topkarakter, og skriv det på kortet, eller på en blok, som du kan tage med dig.
 6. Aftal en handling, I kan lave hver i sær, for at blive endnu bedre til at løse dilemmaet. Skriv jeres forslag ned på en huskeseddel eller lign., så I kan huske det og handle på det.
 7. Næste spiller trækker et kort og processen gentages.

2. Spillet kan også benyttes i en ”quiz og byt” struktur:

 1. Hver spiller trækker et dilemmakort.
 2. Gå rundt mellem hinanden og find en makker.
 3. Stil spørgsmålet fra dit kort til makkeren og afvent svar. Drøft om der er flere svarmuligheder.
 4. Byt roller og svar på makkerens spørgsmål.
 5. Når begge har givet et svar bytter I kort og finder en ny makker og starter forfra.

 

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Spillet kan spilles på 5 minutter eller i flere timer.

Forberedelse

Arbejdsark med dilemmakort udskrives og klippes ud, så der er et spørgsmål på hvert kort.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Bliv en bedre formidler

Mål 1.-10. klasse

Målet er, at spillerne bliver kompetente til at håndtere udfordrende situationer med gæster i Nationalpark Thy.

Skole

 • Voksenuddannelse