Formidling med video (Thy76)

Opgaven

Gennem oplæg, øvelser og praktisk produktion af videoer får eleverne formidlingskompetencer inden for planlægning og udførelse af personlig formidling via videooptagelser med mobiltelefon.

Udbyttet for eleverne er, at de bliver i stand til, at:

 • Bruge en drejebog til at strukturere jeres formidling.
 • Lave reklamevideoer, som kan bruges over for kommende Junior Ranger elever.
 • Bruge ”I DO ART” modellen eller noget af den i jeres præsentation/formidling.

Forløbet varer ca. 2½ time og kan gennemføres i klasseværelset eller i felten.

Sådan gør du

Forbered eleverne i god tid på, at de skal lave videoklip med egne telefoner.

Forløbet kan gennemføres, som vist i arbejdsark ”a272_Drejebog til Junior Ranger”. Ud fra drejebogen er der lavet en Powerpoint præsentation som strukturerer gennemgangen. Brug arbejdsark ”a270_Formidling med video – powerpoint”

Overskrifterne i Powerpoint præsentationen er følgende:

 • Intro.
 • Hvad er formidling?.
 • Øvelse. Brug arbejdsark ”a273_Uden-for-døren-øvelse”
 • Hvad er god formidling?.
 • 10 tips til gode videoer. Brug arbejdsark ”a269_Ti tips til gode videoer”
 • Intro til brug af drejebog. Brug arbejdsark ”a271_Drejebog skabelon”
 • Produktion af drejebog og dernæst videoer.
 • Opsamling og evaluering.

Du kan selv tilrette præsentationen efter behov.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Ca 3 timer

Forberedelse

 • Informer eleverne på forhånd om, at de skal have mobiltelefon med til optagelserne eller sørg for at der er optagegrej til rådighed.
 • Print arbejdsark til uddeling.
 • Tilret evt. powerpoint præsentationen

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Bliv en bedre formidler

Mål 1.-10. klasse

Medier – valgfag 7.-9. årgang

Medieproduktion - Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner.

Se https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/medier-valgfag

Skole

 • Udskoling
 • Voksenuddannelse

Skolefag

 • Dansk
 • Understøttende undervisning