Kend din nationalpark - Busrundtur (Thy84)

Opgaven

Målet med forløbet er:
- at give eleverne et indtryk af, hvad der er særligt og karakteristisk ved Nationalpark Thy med udgangspunkt i de to High5 hæfter med Pil og Storm.
- at eleverne kan koble arter og fænomener fra Pil og Storm bøgerne til konkrete lokaliteter i Nationalpark Thy.
- at eleverne overvejer hvordan de kan formidle high5 arterne til deres familie.

Eleverne skal undervejs tage fotos og notere i arbejdsark, hvilke High5 arter de oplever og hvor (og gerne hvilken naturtype, de oplever dem i). Ved hvert stop skal eleverne observere og undersøge stedet og notere de High5 fænomener, som de opdager.
Eleverne opfordres til at stille spørgsmål til underviseren om det de oplever.

Sådan gør du

Forløbet er opdelt i tre: Inde/ude/inde.

Hjemme i klassen:

Eleverne skal forberede sig hjemme, for at få mest muligt ud af busturen.

Eleverne introduceres til High5 bøgernes opbygning med fem temaer i hver bog, der hver i sær er konkretiseret via fem eksempler. Tag fx udgangspunkt i Flying5, som konkretiseres med de fem arter: Havørn, Natravn, Storspove, Sangsvane og Grågås.
Eleverne skal herefter løse nogle af quizopgaverne i hvert af de fem temaer.

Introducer eleverne til busturen. Gør eleverne opmærksom på, at transporttiden ikke er frikvarter, men at de får opgaver, som de skal løse undervejs.

Eleverne skal medbringe:

 • Tøj og sko efter vejret. de skal ud af bussen flere gange
 • Stor madpakke og vand.
 • De to udleverede High5 bøger: ”Oplev naturen i Nationalpark Thy med Pil og
  Storm” og ”I historiens spor med Pil og Storm”
 • Blyant
 • Logbog
 • Kamera/smartphone
 • Gerne også en kikkert

Busturen:

I arbejdsark ”Drejebog_high5bustur” finder du en drejebog for busturen med forslag til opgaver undervejs. Brug drejebogen som den er eller brug den som inspiration.

Hjemme i klassen igen:

Der er mulighed for, at lade eleverne formidle udvalgte high5 fænomener for hinanden.

Årstid

Hele året. Der er flest arter at observere i sommerhalvåret.

Tidsforbrug

1,5 timer til forberedelse i klassen. 5 timer til busrundturen. Evt. 1,5 timer til formidling af High5 fænomener efter busturen.

Forberedelse

 • Skaf High5 bøgerne hjem, hvis ikke I allerede har dem på skolen. Nationalpark Thy Klasseværelset har i 2016 tilbudt alle skoler i Thisted Kommune et klassesæt af den ene af bøgerne, så der er god chance for, at skolebiblioteket har et sæt. High5 bøgerne kan købes hos Lokalhistorisk arkiv i Thisted og på wp.knakken.dk.
 • Print arbejdsark og drejebog
 • Bestil bus
 • Bestil guide: Fx frivillig nationalparkvært og tidligere lærer Grethe Damsgaard, , 9792 4608 / 5125 9166

Kan suppleres med opgaver

Thy25 Hvem kender kysten bedst?
Thy52 Hvem kender Nationalpark Thy bedst?

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Introopgaver
 • Planter og dyr
 • Sandflugt og landskab
 • Livet i Thy før

Mål 1.-10. klasse

Forløbet er tværfagligt målrettet overbygningselever. Der arbejdes med læringsmål fra bl.a. Dansk, Geografi, Historie og Biologi.

Forslag til læringsmål:
- at give eleverne et indtryk af, hvad der er særligt og karakteristisk ved Nationalpark Thy med udgangspunkt i de to High5 hæfter med Pil og Storm.
- at eleverne kan koble arter og fænomener fra Pil og Storm bøgerne til konkrete lokaliteter i Nationalpark Thy.
- at eleverne kan planlægger og gennemføre formidling af udvalgte High5 fænomener til deres familie og/eller andre elever.

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Dansk
 • Geografi
 • Historie
 • Understøttende undervisning

Baggrundsviden

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183106
Viden om High5 natur arter og fænomener: http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/high5-intro/