Sundhedsspor og naturfitness (Thy90)

Opgaven

Denne opgave indeholder to aktiviteter:

 1. Test elevernes kondition på sundhedssporet i Vandet Plantage
 2. Naturfittness i skoven

1. Sundhedssporet er en rute på 2,2 km, hvor du kan teste din kondition. Testen kan bruges af børn fra 10 år, og foregår ved at eleverne går eller løber ruten, så hurtigt de kan, og tager tid på det individuelt.

Sundhedsporet kan måske hjælpe jer på vej til at komme i en bedre form og bevarer et godt helbred. Sporet ligger ude i naturen, hvor der er smukke grønne omgivelser, og hvor der aldrig er lukket.

2. Naturfitness er en måde at anvende naturen til at dyrke idræt. Du kan lave opvarmning, træning og udstrækning med højt til loftet i Vandet Plantage. Øvelserne indebærer brug af egen krop og omgivelserne Eleverne kan få pulsen op, træne balance og styrketræne på en anderledes måde end hjemme i gymnastiksalen.

 

Sådan gør du

1. Sundhedssporet
I kan starte i skoven med en kort introduktion ved tavlen ved P-pladsen. Du kan også bede eleverne læse arbejdsarket "A200 Sundhedssporet i Vandet Plantage" inden I tager i skoven.
På tavlen ved p-pladsen kan eleverne se formålet med sundhedssporet. Der er her opgivet tabeller med kondital og BMI udfra køn, alder og tempo. 
Eleverne skal derefter løbe eller gå ruten, så hurtigt som de kan, mens der tages tid. Elevernes individuelle præsentationer findes derefter på tavlen. Tavlens beregninger af kondital er nøjagtigt tilpasset sporet, ud fra længde, terrænstigninger og belægning.

Afslut med at tale med eleverne om deres resultater, BMI og sundhed.

 

2. Naturfitness
I skal lave så mange øvelser som muligt fra arbejdsarket "A201 Naturfitnes". Øvelserne ligger op til at man anvender naturen til at arbejde med styrke, puls og balance.

Området ved P-Pladsen giver mulighed for at lave en fælles opvarmning, for at undgå skader og øge elevernes præsentationsevne. Brug gerne 10-15 minutter på opvarmning - ligesom i formentlig begynder de fleste idrætstimer.

I hæftet finder i skræddersyet inspiration til, hvordan man bringer idrætstimerne udenfor, og anvender de redskaber som naturen byder.

Afslut med at drøfte fordele og ulemper ved at dyrke fitness i det fri.

Årstid

Forår, sommer og efterår

Tidsforbrug

2 timer

Forberedelse

Eleverne læser hæfter om Naturfitness hjemmefra.

Medbring stopur og rigeligt med drikkevand. Der er ikke vand og toilet på pladsen.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Mål 1.-10. klasse

Læringsmål efter 5. klassetrin

Eleven kan:

 • Anvende balance og kropsspænding
 • Klatre, hænge og springe
 • Udpege fordele ved fysisk aktivitet med udgangspunkt i eget liv, og samtale om betydningen for en sund livsstil

Eleven har viden om:

 • Sammenhænge mellem fysisk aktivitet og trivsel, samt dets betydning for en sund livstil

 Link til idræts læringsmål på emu.dk

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Idræt

Besøgssteder

Link til kort med udeskolelokaliteter.

Sundhedssporet udgår fra P-plads ved krydset mellem Hjardalvej og Klatmøllevej i den østlige ende af Vandet Plantage.