Orienteringsløb (Thy92)

Opgaven

Orienteringsløbet i Vilsbøl Plantage har ruter af forskellige sværhedsgrader og længder, hvor du kan teste elevernes færdigheder med at finde vej. Du kan finde kortene over Vilsbøl Plantage på www.nordvestok.dk.

Et orienteringskort er en detaljeret gengivelse af omgivelserne. Ved hjælp af kortet og signaturene gælder det om at finde vej ud til de forskellige poster på kortet. Ved hver post er placeret en af Naturstyrelsens røde pæle, hvorpå der står et nummer og er fastgjort en hulmaskine. Denne bruges til at klippe i nummerfeltet nederst på kortet – hver maskine laver en unik signatur.

Eleverne kan få pulsen op og øve deres samarbejde på en anderledes måde end hjemme i skolegården.

Sådan gør du

1. Hjemme i klassen

1a. Forbered eleverne på et orienteringstur i skoven. Anvend arbejdsark ”A206 Orienteringsløb – Lær at find vej” og snak omkring hvordan et orienteringsløb fungere ved hjælp af kort og kompas.

1b. Hvordan virker et kompas? Gennemgå i klassen hvordan et kompas anvendes til at finde nord og pejle en kurs. Hvor sidder de forskellige komponenter på kompasset hedder f.eks. kompashus, marchpil og kompasnål?  

1c. Arbejdsark ”A212 Naturkompas” kan fungere som en ekstra opgave. Lær eleverne at finde vej i naturen uden brug af moderne hjælpemidler.

2. Ude i skoven

2a. Vælg mellem ruterne som ligger på www.nordvestok.dk. Der er forskel på længden af ruterne, vælg den som egner sig bedst til jeres behov.

2b. Del eleverne op i grupper på mellem 2-4 personer. Udstyr dem med et kort og et kompas. Det er en god ide at sende grupperne afsted i forskellige retninger og med få minutters mellemrum. Tag evt. tid på eleverne.

2c. Afslut med at tale med eleverne om deres oplevelse, og om hvordan det var at finde vej med kort og kompas.

Årstid

Forår, sommer og efterår

Tidsforbrug

2 timer

Forberedelse

Eleverne kan læse arbejdsark "A206 Orienteringsløb - Lær at finde vej" samt "A212 naturkompas".

Derudover skal eleverne stifte stifte bekendskab med et kompas og hvordan det virker. 

Medbring kort og kompas. 

Aktivitet

  • Bevægelse
  • Ude

Mål 1.-10. klasse

Læringsmål efter 6. klassetrin 

Eleven kan:

  • Gennemfører orienteringsløb ved hjælp af kort og kompas
  • Samarbejde i idrætsaktiviteter

Eleven har viden om: 

  • Orienteringsløbskort og kompas, samt hvordan et kompas fungere
  • Anvende et kompas til at orientere sig efter

Links til idæts læringsmål på emu.dk 

Skole

  • Mellemtrin
  • Udskoling

Skolefag

  • Idræt

Besøgssteder

Se kort over udeskolelokaliteter

Orienterinsløbet er placeret i Vilsbøl Plantage og udgår fra flere forskellige steder alt efter rute.

Ruterne har udgangspunkt fra enten Naturlegepladsens P-plads på Klitmøllervej eller fra Badepladsen ved Norssø på Agerholmvej